Inspectie met thermografie biedt meer mogelijkheden

Temperatuursverhoging op aansluitingen in verdeelkasten worden niet altijd met een visuele inspectie waargenomen. Daarom maakt Kester Elektrosupport gebruik van thermografie. Een methode, gebruikmakend van een warmtebeeldcamera, waarmee ongewenste temperatuurontwikkelingen aan het licht komen. Het is een technologie die van grote toegevoegde waarde is voor inspecties.

Door middel van een infraroodcamera kunnen we bijvoorbeeld constateren of elektrische componenten meer dan normaal warmte produceren. Die constatering is met traditionele metingen vaak niet goed te maken. Thermografische opnamen kunnen dan een mogelijk risico tijdig aantonen, nog voordat er sprake is van een gevaarlijke situatie of zelfs van uitval van installatiedelen of machines.

Ook bij lekkages en warmteverliezen

Kester Elektrosupport past thermografie ook in andere gevallen toe. Lekkages en warmteverliezen zijn met infrarood-opnamen perfect op te sporen. Ook kan thermografie van nut zijn bij het boren van gaten in wanden en vloeren. We kunnen exact de locaties traceren waar leidingen zijn aangebracht, zoals die van de vloerverwarming.