Complete inspecties van nieuwe installaties

Uw nieuwe elektrotechnische installatie is bijna opgeleverd. Maar is de kwaliteit overeenkomstig uw verwachtingen en de afspraken die u met de installateur heeft gemaakt? Die vraag beantwoorden we graag voor u.

Al was het maar omdat elke nieuwe installatie vóór oplevering moet worden getoetst aan de uitgangspunten van het ontwerp en de geldende voorschriften. In de regel heeft u te maken met de NEN 1010 als minimale basis. Er kunnen ook aanvullende voorschriften gelden. Daar heeft u mee te maken in bijzondere situaties of door instanties die eisen stellen aan de veiligheid van de werkomgeving, zoals een arbodienst. Die voorschriften hebben niet alleen te maken met de aanleg, maar ook met de wijze van inspecteren.

Visuele controle en metingen

Aan de hand van een visuele controle, aangevuld met metingen en beproevingen, geven we een deskundig oordeel af over de kwaliteit van uw installatie. Een oordeel dat u terug vindt in een helder en overzichtelijk inspectierapport, met daarin alle meetwaarden vermeld. Zo bent u in geval van nood verzekerd van de optimale bewijslast voor verzekeraar of arbodienst.