Laat technisch tekenwerk professioneel uitvoeren

Goede installatietekeningen staan aan de basis van professioneel onderhoud van uw elektrotechnische installaties. Uit onderzoek is gebleken dat de aanwezigheid van bijgewerkte tekeningen tot gevolg heeft dat aanpassingen en uitbreidingen correct en juist worden uitgevoerd. De algehele staat van de installatie heeft een hoog niveau. Dit voorkomt onnodig uitval. Bovendien bent u het als gebouwbeheerder wettelijk verplicht om systemen goed in kaart te hebben gebracht. Kester Elektrosupport staat u bij.

In veel gevallen zijn installaties slecht gedocumenteerd. Ja, er is een kladblaadje met een groepenverklaring ten tijde van de aanleg. Maar niet een goed getekende blauwdruk van uw installatie, die u helpt als er een storing is. De dienstdoende monteur zal u dan als eerste om die tekening vragen. Bij een gebrek aan die tekening is hij meer tijd kwijt om de storing te onderzoeken. En ook bij uitbreiding van uw installatie is technisch tekenwerk onmisbaar. Die tekening kan u ook duidelijk maken of het uitschakelen van groepen wel of niet ongestraft mogelijk is.

Wettelijke verplichting

Tekeningen zijn niet alleen wenselijk. Ze zijn ook nog eens wettelijk verplicht.

Ieder bedrijf moet bijgewerkte tekeningen voorhanden hebben. En voorhanden betekent: ter plekke, in het gebouw. Zodat ze direct te raadplegen zijn. Kester Elektrosupport verzorgt al uw technische tekenwerk. Compleet en duidelijk. En niet alleen tijdens de aanleg, maar ook naderhand, als de installatie al in bedrijf is.

Met trace-apparatuur achterhalen we op welke groep en kast uw aansluitpunten zijn aangesloten. Ook wanneer u als installatiebedrijf behoefte hebt aan een ervaren tekenbureau staan we voor u klaar.