Kester Elektrosupport is u niet alleen van dienst bij inspecties waarbij u verplicht moet voldoen aan (wettelijke) normen. U kunt ook uit eigen initiatief kiezen voor een inspectie van uw installatie. Daarvoor hebben we de quickscan ontwikkeld: een ‘instapversie’ van onze gebruikelijke inspecties, die snel en goed antwoord geeft op veel vragen.

Quickscan van de ET in een pand

Zo’n quickscan geeft u bruikbaar inzicht als u voor de keus staat om al dan niet te investeren in een pand. Dan wilt u ook weten waar u met de elektrotechniek in het gebouw aan toe bent. Kester Elektrosupport inspecteert de gehele installatie visueel waar dat mogelijk is, zoals in verdeelkasten. Aanvullende metingen tonen aan of de bedrijfszekerheid gewaarborgd is. En eventueel maken infrarood-opnamen duidelijk of er sprake is van warmteverliezen die op mogelijke storingen duiden.

Quickscan bij uitbreiding of storingen

Ook kan een quickscan u meer informatie geven als u uw pand wilt uitbreiden. Of door investeringen in nieuwe technieken of machines verwacht dat de druk op de elektrotechnische installatie sterk toeneemt. Bij problemen kan een quickscan uitkomst bieden. Denk aan een thermisch probleem dat een verhoogd energieverbruik veroorzaakt. Via een quickscan krijgt u informatie over uw verbruik en de kwaliteit van cruciale onderdelen van uw installatie.